Logo NSO Voorjaarsbeurs

NSO Toekomstverkenning


Voorjaar 2017 is de NSO deze verkenning, die bestaat uit verschillende onderdelen, gestart:

Nieuwe koers en positie NSO
NSO-bestuur en -ledenraad hebben, voorjaar 2017, een nieuwe positie en koers voor de NSO vastgesteld. Op hoofdlijnen wordt hierin, voor de komende jaren, de ontwikkeling van de branche en van de NSO geschetst.

NSO Studieprogramma
Vanaf mei 2017 komen met enige regelmaat zo’n 15 deskundigen uit - en van buiten - de branche bijeen. Zij verkennen toekomstscenario’s en brengen deze in beeld. Hun ambitie is een lonkend perspectief te schetsen voor de (ondernemers in de) branche. De afgelopen maanden hebben zij op verschillende manieren en locaties al inspiratie opgedaan.

NSO Relatiedag 
Deze vond plaats op 26 september jl. in Amersfoort. Zo’n 80 stakeholders uit de branche waren bijeen. Naast de nodige informele contacten werden zij bijgepraat over de eerste resultaten uit het NSO Studieprogramma.

NSO Voorjaarsbeurs 2018
Zondag 8 april betekent een (voorlopige!) afronding van de NSO toekomstverkenning. Dan zullen de resultaten gepresenteerd worden van het Studieprogramma 2017. Op een toegankelijke en laagdrempelige manier.

Kijk voor meer informatie op nsotoekomstverkenning